Strana 1 > z Pramen Labe na Most ve Vrchlabí

Kartenabschnitt Elbquelle bis Mündung Malé Labe

Pramen Labe

N 50.775718, E 15.536150

Labe km 1094

Pramen Labe je studánka, která se nachází na náhorní plošině v nadmořské výšce 1387 m, kde se sbíhá voda z několika potoků. V roce 1968 byl pramen vyzdoben erby 26 významných měst

» Zobrazit mapu
Soutěska u Vrchlabí
Foto: Královéhradecký kraj

Labský vodopád

N 50.770903, E 15.548781

35 m vysoký Labský vodopád leží ve vzdálenosti zhruba jednoho kilometru od pramene v divoké vymleté soutěsce Labského dolu.

» Zobrazit mapu

Labské meandry

N 50.762865, E 15.551630

Nedaleko pramenu Labe se v horské kotlině Labského dolu nalézá přirozený volně meandrující úsek Labe.

» Zobrazit mapu

Pančavský vodopád

N 50.761196, E 15.546212

Labe km 1093

Pančavský vodopád se nachází na řece Pančavě, pravobřežním přítoku Labe. S výškou 148 metrů je to nejvyšší vodopád v Krkonoších a spadá z hrany Pančavské louky na dno Labského

» Zobrazit mapu

Pudlavský vodopád

N 50.757727, E 15.567367

Labe km 1092

Vodopád na Pudlavě, levobřežním přítoku Labe, je vysoký 128 metrů.

» Zobrazit mapu

Malý labský vodopád

N 50.754628, E 15.570618

Labe km 1091

Přes dva žulové stupně padá voda Malého labského vodopádu do hloubky 17 metrů. Má střední průtok přes 330 litrů za sekundu.

» Zobrazit mapu
Ústí Bílého Labe
Foto: Královéhradecký kraj

Kaskáda kamenných stupňů v Medvědím dole

N 50.775716, E 15.623616

Labe km 1089

V Medvědím dole padá levobřežní přítok Labe, Medvědí potok, přes několik kamenných kaskád.

» Zobrazit mapu

Kamenná hráz v Labské soutěsce

N 50.746435, E 15.599937

Pevná kamenná hráz z lomového kamene slouží zachycování nánosů během povodní.

» Zobrazit mapu
Labské meandry
Foto: Královéhradecký kraj

Ústí Bílého Labe

N 50.740611, E 15.606294

Bílé Labe je považováno za nejdivočejší přítok, ústí do Labe u Dívčí lávky. Most se nachází na konci přibližně osm kilometrů dlouhého Labského dolu, vedoucího vzhůru k Labskému

» Zobrazit mapu

Soutěska Čertova strouha

N 50.743482, E 15.648072

V blízkosti horské chaty Bílé Labe se nalézá soutěska Čertův důl. Na Čertově strouze můžete spatřit více než 100 let starou kaskádovou regulaci divokého potoka.

» Zobrazit mapu
Přehrada Labská
Foto: Královéhradecký kraj

Labské kaskády ve Špindlerově Mlýně

N 50.724853, E 15.605967

Ve Špindlerově Mlýně je Labe regulováno kamennými kaskádami, které byly postaveny po velké povodni v roce 1897.

» Zobrazit mapu

Bílý most, Špindlerův Mlýn

N 50.725342, E 15.605934

Labe km 1086

Symbolem Špindlerova Mlýna je Bílý most, postavený v roce 1911. Dnes se skládá z železobetonové konstrukce s bílým dřevěným zábradlím. Původní most z roku 1829 zničila v roce 1897

» Zobrazit mapu
Historická vodoměrná stanice v Labské
Foto: Královéhradecký kraj

Historická vodoměrná stanice v Labské

N 50.723233, E 15.598133

Historická vodoměrná stanice na Labi se nachází krátce před vtokem do přehrady Labská. Nejvyššího stavu hladiny s průtokem 195 m³ za sekundu dosáhlo zde Labe 29. července 1897.

» Zobrazit mapu

Přehrada Labská

N 50.712003, E 15.584922

Po zničujících povodních v roce1890 a 1897 byla v letech 1910 až 1916 postavena na ochranu před velkou vodou přehrada Labská. Pojme cca. 3 milióny m³ vody. Její oblouková tížná

» Zobrazit mapu

Dřevařský potok

N 50.699114, E 15.587979

Labe km 1081

Součástí jezu na Dřevařském potoce je malá elektrárna.

» Zobrazit mapu
Kamenná hráz v Labské soutěsce
Foto: Královéhradecký kraj

Soutěska u Labské

N 50.678878, E 15.596089

Labská soutěska je přirozeným zúžením koryta. Prudký spád vede k tomu, že řeka teče přímo soutěskou s podložím z bílé ortoruly a tvoří tři kilometry plné peřejí, hrnců a kotlů.

» Zobrazit mapu

Kaple sv. Anny

N 50.636691, E 15.606279

Kaple byla postavena v roce 1832 vedle pramene s pitnou vodou. Tehdy zde proběhla epidemie cholery a tento pramen byl jediný nezávadný zdroj vody pro obyvatele Vrchlabí. Kaple byla

» Zobrazit mapu
Soutěska Čertova strouha
Foto: Královéhradecký kraj

Soutěska u Vrchlabí

N 50.636267, E 15.606075

Přirozená labská soutěska u Vrchlabí je přírodní památka. V soutěsce stojí jez a malý vodní mlýn.

» Zobrazit mapu

Most ve Vrchlabí

N 50.622888, E 15.614432

Labe km 1070

Barokní kamenný most je dnes technická památka, která svoji dnešní podobu získala v roce 1836. Po zničující povodni v roce 1897 byla socha Jana Nepomuckého z roku 1709 umístěna na

» Zobrazit mapu