Strana 1 > z Ústí Havoly na Přečerpávací stanice Geestgottberg

Kartenabschnitt von Mündung Havel bis Steinschleuse Dömitz

Ústí Havoly

N 52.874984, E 12.003679

Ústí Havoly bylo při labských povodních oblastí, která byla vždy přirozeně zaplavovaná zpětným vzdutím a ulehčovala tak situaci na Labi. Mezi lety 1771 až 1954 probíhalo postupné

» Zobrazit mapu
Vstupní jez Gnevsdorf
Foto: Landesbetrieb Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Vstupní jez Neuwerben

N 52.877445, E 12.008915

Vstupní jez Neuwerben je součástí jezové soustavy Quitzöbel. Při povodni je jez Neuwerben otevřen krátce předtím, než povodňová vlna na Labi dosáhne ústí Havoly. Tak může labská

» Zobrazit mapu

Jezová soustava Quitzöbel

N 52.880514, E 12.004688

Jezová soustava Quitzöbel se skládá z jezu Quitzöbel na odstaveném labském rameni, průpichu Quitzöbel, vstupního jezu Neuwerben a jezu Gnevsdorf. Umožňuje ochránit nížinu Havoly

» Zobrazit mapu

Eroze Labe, ústí Havoly až po Gorleben

N 52.874310, E 11.999989

V úseku mezi ústím Havoly a Gorlebenem mezi labským kilometrem 438,0 a 495,0 podléhá Labe významným morfologickým změnám způsobeným erozí. Zde často povodeň vytváří duny.

» Zobrazit mapu

Přírodovědná zážitková lokalita Lennewitzké duby

N 52.889314, E 11.958906

Z vyhlídkové věže je rozhled na umělý záplavový kanál Havoly a široké území kolem Labe. Tady, kde kdysi rostl hustý lužní les, má znovu vzniknout tento vzácný biotop.

» Zobrazit mapu

Pozorovatelna vodního ptactva v Ledge

N 52.884014, E 11.967262

Mezi Labem a Havolou se na úzké kose nachází pozorovatelna vodního ptactva.

» Zobrazit mapu
Ústí Havoly
Foto: Landesbetrieb Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Vstupní jez Gnevsdorf

N 52.907537, E 11.886043

V roce 1937 se začala stavět 10 km dlouhá odvodní stoka Gnevsdorfer Vorfluter, která má za úkol odlehčit nížině Havoly v případě povodně. Jako součást těchto opatření vznikl v roce

» Zobrazit mapu

Ústí odvodní stoky Gnevsdorfer Vorfluter

N 52.908242, E 11.877573

Odvodní stoka Gnevsdorfer Vorfluter je zhruba 11 km dlouhý kanál mezi Havolou a Labem. Je to umělý odtok Havoly a slouží k posunutí zpětného vzdutí Labe ve směru po proudu. K

» Zobrazit mapu
Jezová soustava Quitzöbel
Foto: LHW

Návštěvnické centrum biosférické rezervace UNESCO Rühstädt

N 52.917993, E 11.872780

V návštěvnickém centru biosférické rezervace „Labská říční krajina“ v Rühstädtu naleznete výstavu „Čáp světoběžník“. Díky přirozené říční krajině hnízdí v této malé obci až 40 párů

» Zobrazit mapu

Vývoj lužního lesa Geißbreite, záhyb Labe Rühstädter Bogen

N 52.914932, E 11.846641

Jako kompenzační opatření ke stavbě hráze v záhybu Labe Rühstädter Bogen byly na 2,7 ha původně orné a luční půdy založeny bohatě strukturované lesní plochy a tři malé vodní

» Zobrazit mapu

Přírodovědná zážitková lokalita Bälowský labský výhled

N 52.936361, E 11.858146

Louky okolo Bälowa jsou protkány mrtvými rameny a tůněmi. Uschlé traviny, trnité křoviny a jednotlivě stojící jilmy a duby tvoří mozaiku nejrůznějších biotopů.

» Zobrazit mapu

Ekologické výukové centrum „Sandkrug“

N 52.949436, E 11.852172

Přímo na Labi, v blízkosti tzv. „Evropské čapí vsi“ Rühstädt, leží v zalesněném území prázdninový areál podpůrného spolku biosférické rezervace Říční krajina Labe–Braniborsko. Zde

» Zobrazit mapu

Pozorovatelna Hinzdorf

N 52.963921, E 11.793841

Jednou z mnoha pozorovatelen na přírodovědné naučné stezce mezi obcemi Garz a Abbendorf je pozorovatelna u hinzdorfského jezu. Odtud lze pozorovat různé vodní ptáky jako labutě

» Zobrazit mapu

Přečerpávací stanice Garsedow

N 52.984167, E 11.788230

Přečerpávací stanice Garsedow je jednou z největších přečerpávacích stanic v Německu. Slouží regulaci stavu vody v řece Karthane a zajištění zemědělských ploch. V případě potřeby

» Zobrazit mapu

Hráz Rühstädter Bogen

N 52.914932, E 11.846641

Jako kompenzační opatření ke stavbě hráze v záhybu Labe Rühstädter Bogen byly na 2,7 ha původně orné a luční půdy založeny bohatě strukturované lesní plochy a tři malé vodní

» Zobrazit mapu

Ústí Stepenitz

N 52.988973, E 11.764970

Řeka Stepenitz, dlouhá 86,4 km, je jediná řeka ústící do Labe v Braniborsku, na které se nenachází žádný jez nebo zařízení na přečerpávání vody. Úspěšně se zde opět usídlil losos a

» Zobrazit mapu

Přístav Wittenberge

N 52.988559, E 11.758275

Přístav Wittenberge se nachází v oblasti přirozeného ústí řek Stepenitz a Karthane. Zahájil provoz v prosinci 2009. Díky napojení na dálnici A14 a železniční síť má potenciál

» Zobrazit mapu

Vodoměrná stanice Wittenberge

N 52.985704, E 11.759740

Pod železničním mostem Wittenberge se nachází stejnojmenný vodočet, který je pravidelně sledován od roku 1848. Skládá se ze dvou vodočetných schodišť. Vodoměrná stanice je významná

» Zobrazit mapu

Přečerpávací stanice Geestgottberg

N 52.951631, E 11.694635

Historický objekt byl postaven v roce 1927 jako důležitá technická součást Geestgottbergerských poldrů. Prostá stavba z režného zdiva je architektonicky ovlivněna historizujícím

» Zobrazit mapu