Strana 1 > z Ústí Kamenice na Povodňové značky z roku 1981, Drážďany

Kartenabschnitt von Mündung Kamenice bis Historische Wasserleitung, Dresden

Ústí Kamenice

N 50.874269, E 14.236146

Řeka Kamenice je pravobřežní přítok Labe o délce 35,6 km. Její pramen leží v Lužických horách na jihozápadním svahu Jelení skály v nadmořské výšce 595 m.

» Zobrazit mapu
Povodňové značky z roku 1981, Drážďany
Foto: M. Grafe

Vodoměrná stanice Schöna

N 50.875315, E 14.234703

První vodoměrná stanice za českou hranicí se nachází v Schöně. Skládá se z kombinace svislého, šikmého a schodišťového vodočtu. Nejvyšší zde naměřený stav vody 12,04 m byl dosažen

» Zobrazit mapu

Povodňové značky v Königsteinu

N 50.918381, E 14.072711

16. srpna 2002 zde naměřili nejvyšší stav vody od roku 1845: 11,85 m. Střední stav hladiny Labe v Königsteinu je 2,20 m.

» Zobrazit mapu

Povodňové značky na radnici ve Stadt Wehlenu

N 50.957134, E 14.033084

Kvůli chybějícím protipovodňovým zábranám je městečko Stadt Wehlen často postihováno povodněmi. Dosvědčují to i mnohé povodňové značky na radnici.

» Zobrazit mapu

Ústí Gottleuby

N 50.963174, E 13.920622

Gottleuba je levobřežní přítok Labe. Má dva pramenné toky, které pramení v hřebenové oblasti české části východních Krušných hor jižně od obce Krásný Les: východní Rybný potok

» Zobrazit mapu

Ústí řeky Wesenitz

N 50.963867, E 13.894218

Řeka Wesenitz je 84 kilometrů dlouhý pravý přítok Labe. Pramení ve Šluknovské pahorkatině v nadmořské výšce 515 m a ústí na předměstí Pirny ve čtvrti Pratzschwitz. V řece Wesenitz

» Zobrazit mapu
Historický vodočet Pillnitz
Foto: M. Grafe

Akumulační nádrž Pirna (nepostaveno)

N 50.974157, E 13.905430

Aby bylo možno udržet Labe celoročně splavné, měla na pravé labské straně vzniknout akumulační nádrž. Akumulační nádrž měla mít plochu 720 hektarů a pojmout 128 milionů metrů

» Zobrazit mapu

Labský ostrov Pillnitz

N 51.004851, E 13.870368

Labský ostrov Pillnitz je jeden ze dvou velkých ostrovů na Labi ve Svobodném státě Sasko. Je necelý kilometr dlouhý, 200 m široký a nachází se na něm rezervace, do které je vstup

» Zobrazit mapu
Sochy na mostě Carolabrücke, Drážďany
Foto: M. Grafe

Povodňové značky v Pillnitz

N 51.008283, E 13.869401

Povodňové značky se nacházejí u Vodního paláce zámku Pillnitz. Jsou vytesány do zdi a ukazují stavy vody během povodní v minulých staletích. Nejvyšší stavy vody byly dosaženy v

» Zobrazit mapu

Historický vodočet Pillnitz

N 51.008143, E 13.869284

Na volně přístupných schodech k Labi u Vodního paláce se nalézá rekonstruovaný historický laťový vodočet. Tento vodočet byl používán pro lodní plavbu v letech 1845 až 1990.

» Zobrazit mapu
Povodňové značky v Königsteinu
Foto: R. Herold

Povodňové značky na převoznickém domě v Kleinzschachwitz

N 51.009401, E 13.861725

Vzhledem ke své poloze nedaleko Labe byl převoznický dům často postižen povodněmi. O tom svědčí mnohé povodňové značky na jednom z domovních rohů.

» Zobrazit mapu

Plavecký kostel „Panny Marie u vody“, Drážďany

N 51.014802, E 13.856710

Více než 600 let starý plavecký kostel leží na břehu Labe na úpatí svahu v bezprostřední blízkosti zámku Pillnitz. Byl založen v roce 1495 jako pozdně gotická halová stavba a

» Zobrazit mapu
Vodoměrná stanice Schöna
Foto: BfG

Ústí Lockwitzbachu

N 51.016890, E 13.847473

Potok Lockwitzbach je ve svém průběhu postupně se zklidňující levobřežní přítok Labe, jehož pramen leží v blízkosti vesnice Oberfrauendorf v nadmořské výšce 570 m. Do Labe ústí

» Zobrazit mapu

Vodárna Hosterwitz, Drážďany

N 51.022667, E 13.850069

V roce 1908 byl zahájen provoz vodárny v Hosterwitzu, po vodárně Saloppe a Tolkewitz třetí drážďanské vodárny. Pro přípravu pitné vody je zde používána filtrovaná labská voda

» Zobrazit mapu

Historická vodárna Saloppe, Drážďany

N 51.064885, E 13.788107

Saloppe byla uvedena v roce 1875 do provozu jako první vodárna v Drážďanech. Pitná voda je získávána z labského filtrátu. Dnes slouží k zásobování průmyslového podniku Infineon

» Zobrazit mapu
Povodňové značky na radnici ve Stadt Wehlenu
Foto: M. Grafe

Sochy na mostě Carolabrücke, Drážďany

N 51.051852, E 13.747437

Na příjezdu na most Carolabrücke se nacházejí dvě jezdecké sochy z pískovce. „Labe v klidu“ (Néreidka jede po klidných vodách) a „Labe v pohybu“ (Tritón na lovu ve vlnách napřahuje

» Zobrazit mapu

Historický vodovod, Drážďany

N 51.052323, E 13.745416

V letech 1841 až 1863 byl položen první drážďanský vodovod z pískovce. Několik částí celkem 67 km dlouhého pískovcového potrubí bylo nalezeno při zakládacích pracích na paroplynové

» Zobrazit mapu
Plavecký kostel „Panny Marie u vody“, Drážďany
Foto: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Povodňové značky z roku 1981, Drážďany

N 51.053432, E 13.741866

Povodňové značky se nacházejí na Brühlově terase a vyznačují stav vody 15. března a 23. července 1981. Silné srážky v Čechách způsobily, že Labe stouplo 23. července 1981 až na

» Zobrazit mapu