Strana 1 > z Ústí Vltavy na Přístav Ústí nad Labem

Kartenabschnitt von Mündung Vltava bis Hafen Ústí nad Labem

Ústí Vltavy

N 50.346911, E 14.475314

Vltava je levobřežní přítok Labe o délce 433 km. Pramení na Šumavě na východním úbočí Černé hory v nadmořské výšce 1172 m. Velikost povodní na Labi silně ovlivňuje zejména rozsáhlé

» Zobrazit mapu
Historické povodňové značky Dolní Beřkovice
Foto: Středočeský kraj

Nultý kilometr České republiky (splavnost)

N 50.346980, E 14.475260

U Mělníka se nachází nultý labský kilometr české plavby. Odtud se počítá na jednu stranu (proti proudu) až do Chvaletic (kilometr -102,15), kde oficiálně končí splavnost Labe.

» Zobrazit mapu

Laterální kanál Vraňany – Hořín

N 50.348514, E 14.471828

Plavební kanál spojuje Vltavu a Labe a je sjízdný i pro velké lodi. Začíná na levém břehu Vltavy u jezu Vraňany, je 9,1 km dlouhý a 2,5 m hluboký. Končí u jezu Hořín. Kanál je

» Zobrazit mapu

Vyhlídka na zámku Mělník

N 50.351177, E 14.472556

U mělnického zámku se nabízí krásný výhled na soutok Labe a Vltavy, Laterální kanál Vraňany – Hořín a jez a zdymadlo Hořín. U soutoku obou řek začíná po směru toku česká kladná

» Zobrazit mapu

Přístav Mělník

N 50.366078, E 14.457879

Dobrá geografická poloha a vybavení předurčila přístav v Mělníku za mezinárodní logistické centrum. Dopravní uzel propojuje silniční, železniční a vodní dopravu. Je zde možné

» Zobrazit mapu

Jez Dolní Beřkovice

N 50.399011, E 14.452536

Jez o třech polích s regulovaným odtokem má výšku 2,4 m a zdrž o délce 12,9 km. Ovlivňuje tak stav vody až na dolním toku Vltavy.

» Zobrazit mapu
Porta Bohemica
Foto: Ústecký kraj

Historické povodňové značky Dolní Beřkovice

N 50.392918, E 14.456323

Několik povodňových značek na stěně bývalého zdymadla v Beřkovicích u Mělníka ukazuje, jaký byl stav hladiny Labe při povodních, mimo jiné také během dosud největší povodně v srpnu

» Zobrazit mapu

Zdymadlo Hořín

N 50.340969, E 14.468662

Labe km 837

Zdymadlo Hořín je technická památka. Je součástí Laterálního kanálu Mělník – Vraňany a nalézá se na dohled od Labe. Zdymadlo zahájilo provoz v roce 1905 a skládá se ze dvou

» Zobrazit mapu
Ústí Vltavy
Foto: Povodi Labe

Jez Štětí

N 50.473322, E 14.346042

4,1 m vysoký jez o sedmi polích s regulovaným odtokem má 11,6 km dlouhou zdrž. Byl postaven v roce 1909 a jedná se o druhý stupeň labské regulace po proudu řeky podle české

» Zobrazit mapu

Zdymadlo Roudnice nad Labem

N 50.428125, E 14.261583

Labe km 810

Řízený jez se třemi poli má výšku 2,4 m a délku zdrže 9,3 km. Dvě plavební komory jsou 11 x 85 metrů a 22 x 155 metrů velké a nacházejí se v blízkosti levého břehu. Bývalá vorová

» Zobrazit mapu
Přístav Ústí nad Labem
Foto: Ústecký kraj

Zdymadlo České Kopisty

N 50.526006, E 14.181675

Zdymadlo bylo postaveno v roce 1914. Slouží pro zajištění předepsané hloubky plavby ve zdrži a umožňuje hospodářské využití zadržované vody. Kromě toho je zdrž využívána pro vodní

» Zobrazit mapu

Ústí Ohře

N 50.529033, E 14.136744

Řeka Ohře je 300 km dlouhý levý přítok Labe. Pramení v Bavorsku v chráněné krajinné oblasti pod vrcholem Schneebergu v nadmořské výšce 752 m a vlévá se do Labe poblíž Litoměřic.

» Zobrazit mapu
Laterální kanál Vraňany – Hořín
Foto: České přístavy a.s.

Povodňové značky v Litoměřicích

N 50.523250, E 14.215794

Povodňové značky na domě č. 19 v Křešicích u Litoměřic ukazují stav hladiny vody při povodních z let 1821 a 1940. Přechod mezi světlou a tmavou barvou nad klenbou dveří způsobila

» Zobrazit mapu

Zdymadlo Lovosice

N 50.516264, E 14.076792

Zdymadlo bylo postaveno v letech 1911 až 1919 v rámci rozsáhlého splavňování Vltavy a dolního toku Labe. Je zde také pátý jez mezi Mělníkem a Ústím nad Labem.

» Zobrazit mapu

Žernosecké jezero

N 50.523468, E 14.068851

Uměle vytvořené jezero o rozloze cca 1 km² vzniklo v 50. a 60. letech zatopením bývalé pískovny. Stav vody v jezeře reaguje na výši hladiny Labe, jezero je s řekou přímo spojeno

» Zobrazit mapu
Žernosecké jezero
Foto: Ústecký kraj

Porta Bohemica

N 50.544689, E 14.053167

Porta Bohemica (Brána Čech) je název počátku labského kaňonu, který se hluboce zařezává do Českého Středohoří. Sevřené hluboké údolí o délce přibližně 4 km je charakteristické

» Zobrazit mapu

Zdymadlo a vodní elektrárna Střekov

N 50.638683, E 14.047953

Objekt zdymadla a vodní elektrárny byl postaven v letech 1924 až 1936. Jednalo se nejmodernější vodní dílo v tehdejším Československu. Dnes je tato stavba posledním stupněm labské

» Zobrazit mapu
Jez Štětí
Foto: Povodi Labe

Ústí Bíliny

N 50.657868, E 14.043553

Bílina je levobřežní přítok Labe, do kterého se vlévá v Ústí nad Labem. Pramení nad městem Jirkov v Krušných horách v nadmořské výšce 785 m a je dlouhá 84,2 km. Bílina protéká

» Zobrazit mapu

Přístav Ústí nad Labem

N 50.661417, E 14.056750

Dobré napojení na železniční a silniční síť vytvořilo z přístavu Ústí nad Labem důležitý logistický uzel a překladiště evropské sítě vodních cest.

» Zobrazit mapu