Strana 1 > z Ústí Sály na Vodní křižovatka Magdeburk

Kartenabschnitt von Mündung Saale bis Elbe-Havel-Kanal

Ústí Sály

N 51.954409, E 11.914136

Sála pramení ve Smrčinách a po 413 km se u Barby vlévá do Labe. Po Vltavě je to druhý nejdelší přítok řeky Labe. Úzka kosa, která se nachází v oblasti ústí, se podle svého tvaru

» Zobrazit mapu
Vodní křižovatka Magdeburk
Foto: Landesbetrieb Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Vodoměrná stanice Barby

N 51.984820, E 11.881225

Protože vodoměrná stanice Barby leží až pod ústím Sály, odráží zde naměřený stav vody její vliv. Vodočet zde existuje od roku 1753 a pravidelně je odečítán od roku 1841. 19. srpna

» Zobrazit mapu

Obtokový kanál

N 52.026462, E 11.860406

25 km dlouhý obtokový kanál Labe je součástí systému protipovodňových opatření měst Magdeburg a Schönebeck. Dokáže odvést třetinu labských povodňových záplav přes Biederitz okolo

» Zobrazit mapu

Jez Pretzien

N 52.039670, E 11.828070

Na počátku obtokového kanálu Labe stojí jez Pretzien. Byl postaven v letech 1871 až 1875 v korytě starého Labe. 163 m dlouhá pískovcová hráz má devět polí, která jsou při normálním

» Zobrazit mapu

Promenáda v Schönebecku

N 52.022514, E 11.741273

Teprve díky změně toku Labe v 11. století leží Frohse, nejstarší čtvrť Schönenbecku, přímo u Labe. Po řece byla dopravována sůl, která se těžila v okolí města. Bývalé překladiště

» Zobrazit mapu

Útes Domfelsen v Magdeburk

N 52.122831, E 11.636779

Skalnatý výběžek Domfelsen v Magdeburk, který zasahuje až do řeky, způsobuje zrychlení toku řeky. Rychlost toku ve městě je zhruba 1 m za sekundu, na třech skalnatých útesech

» Zobrazit mapu
Socha „Mechthild“, Magdeburk
Foto: A. Goerigk

Socha „Mechthild“, Magdeburk

N 52.125841, E 11.638008

1,30 m vysokou sochu sv. Mechthildy vytvořila v roce 2007 kanadská umělkyně Susan Turcot. Stojí u labské vyhlídky na severním konci promenády Fürstenwall. Průsvitný materiál sochy

» Zobrazit mapu

Vodoměrná stanice Magdeburk Strombrücke

N 52.129616, E 11.644181

Stav vody je zde pravidelně sledován od roku 1727. Vodoměrná stanice Magdeburg-Strombrücke je tak nejstarší vodočet na Labi. Skládá se z několika kolmých vodočetných latí. V

» Zobrazit mapu
Povodňové značky Magdeburk
Foto: M. Grafe

Povodňové značky Magdeburk

N 52.133003, E 11.647678

Tato povodňová značka se nachází pod pamětní deskou, věnovanou stavitelům jezu Pretzien.

» Zobrazit mapu

Řetězový parník Gustav Zeuner, obchodní přístav Magdeburk

N 52.148267, E 11.661569

Řetězový parník Gustav Zeuner je dnes lodní muzeum v obchodním přístavu v Magdeburk. Byl postaven v roce 1894 v Drážďanech-Übigau a představuje jediný prakticky zcela dochovaný

» Zobrazit mapu
Vodoměrná stanice Barby
Foto: Bundesanstalt für Gewässerkunde

Portálový jeřáb s kloubovým výložníkem, obchodní přístav Magdeburk

N 52.146302, E 11.660104

Portálový jeřáb s kloubovým výložníkem, který byl postaven v roce 1956 jako svařovaná ocelová konstrukce, má nosnost přes deset tun a dnes je památkově chráněn. Koleje vlečky,

» Zobrazit mapu

Zvedací most, obchodní přístav Magdeburk

N 52.149422, E 11.662384

Technická památka z roku 1894 přemosťuje kanál k přístavu pro přístavní vlečku. Aby bylo možno zajistit přístup při povodni, mohl být 32 m dlouhý otevřený most zdvihán a spouštěn

» Zobrazit mapu
Vodoměrná stanice Magdeburk Strombrücke
Foto: Landesbetrieb Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Zdymadlo Magdeburk (nedostavěno)

N 52.160955, E 11.673789

Na západním břehu Labe vznikla dvojitá plavební komora Magdeburk pro lodní soupravy. Každá z plavebních komor je 325 m dlouhá a 25 m široká. Celé zdymadlo bylo až na několik

» Zobrazit mapu

Průpich Biederitz

N 52.173879, E 11.682243

V roce 1785 bylo Labe u Biederitzu napřímeno. Spolu s bývalým průpichem u Lotsau (1740) a později u Magdeburku-Rothensee (1786/89) byl tok Labe zkrácen celkem o 11,3 km.

» Zobrazit mapu

Průpich Lostau

N 52.205056, E 11.713228

V blízkosti obce Lostau bylo v roce 1740 Labe napřímeno. Spolu s pozdějšími průpichy u Biederitzu (1785) a Magdeburku-Rothensee (1786/89) byl tak tok Labe zkrácen o celkem 11,3 km.

» Zobrazit mapu
Promenáda v Schönebecku
Foto: KAG Elbtal

Průpich Rothensee

N 52.166088, E 11.680183

Průpich u Rothensee byl zbudován v roce 1789. Spolu s o něco dříve provedenými průpichy u Lostau (1740) a Biederitzu (1785) byl tok Labe zkrácen o 11,3 km.

» Zobrazit mapu

Lodní zdvihadlo Rothensee

N 52.223889, E 11.672500

Provoz lodního zdvihadla Rothensee byl zahájen v roce 1938. Lodě zde překonávají průměrnou výšku 16 m. Po otevření sousední úsporné propusti z roku 2001 byl provoz lodního

» Zobrazit mapu
Jez Pretzien
Foto: Landesbetrieb Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Akvadukt vodní křižovatky Magdeburk

N 52.230556, E 11.701111

Ocelová konstrukce akvaduktu je jádrem křižovatky vodních cest. S délkou 918 m je nejdelším akvaduktem v Evropě a převádí Středoněmecký průplav přes Labe směrem k průplavu

» Zobrazit mapu

Vodní křižovatka Magdeburk

N 52.230638, E 11.701770

Vodní křižovatka Magdeburk leží severovýchodně od Magdeburk, hlavního města Sasko-Anhaltska. Její součástí jsou následující stavby: akvadukt, úsporná propust a lodní zdvihadlo

» Zobrazit mapu