Strana 1 > z Ústí Černého Halštrova na Hrázný domek „U Bertingu“, krajinářský park Desava-Wörlitz

Kartenabschnitt von Mündung Schwarze Elster bis Pegel Aken

Ústí Černého Halštrova

N 51.816276, E 12.832407

Černý Halštrov pramení v Horní Lužici a po 188 km se vlévá do Labe. Slovo „Halštrov“ (Elster) pochází pravděpodobně z indogermánského základu a znamená „téci, proudit“.

» Zobrazit mapu
Vodoměrná stanice Lutherstadt Wittenberg
Foto: Bundesanstalt für Gewässerkunde

Průpich Gallin

N 51.831906, E 12.773237

V roce 1868 byl na tomto místě proveden umělý průpich. Mezi lety 1949 a 1990 se na obou stranách nacházel vojenský prostor a oba břehy byly vystaveny erozi. Postavení hrází a

» Zobrazit mapu

Vodoměrná stanice Lutherstadt Wittenberg

N 51.856455, E 12.646227

Od roku 1817 je na vodočtu Wittenberg pravidelně sledován stav vody. Vodočtová lať je upevněna na schodech. Kromě toho je zde i automatické zařízení s dálkovým přenosem dat a

» Zobrazit mapu

Přečerpávací stanice Selbitz u Wittenbergu

N 51.822795, E 12.531989

Pro kanál Fließgraben je od roku 2005 k dispozici přečerpávací stanice. Přečerpávací stanice mají za úkol přečerpávat vodu z nižších do vyšších poloh. Následně pak voda odtéká

» Zobrazit mapu

Rekonstruovaná hráz východně od Rhesenu

N 51.828986, E 12.520666

Okolo Desavy-Roßlau probíhají hráze, které byly po letní povodni v roce 2002 nově postaveny nebo zrekonstruovány. Po mnohých z častých lavic (stupně na svazích hrází, obrácené k

» Zobrazit mapu

Hrázný domek Weißes Wallwachhaus, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.839238, E 12.509168

Hrázný domek Weißes Wallwachhaus je nejmladší hrázný domek v krajinářském parku Desava-Wörlitz. Byl postaven teprve v roce 1900 jako část pozorovacího a varovného systému podle

» Zobrazit mapu
Hrázný domek v Rehsenu, krajinářský park Desava-Wörlitz
Foto: Landesbetrieb Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Stavidlo Rhesen, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.830318, E 12.499284

Na stavidle Rhesen se nalézají povodňové značky z let 1845 a 2002. Stavidlo je součástí linie hrází, která je zhruba 30 km dlouhá a byla postavena v letech 1771 až 1850. Linie

» Zobrazit mapu

Hrázný domek Helle Eichen, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.840428, E 12.479651

Hrázný domek Helle Eichen byl renovován v roce 2005 a dnes slouží jako přístřeší pro cyklisty na labské cyklostezce. Hrázné domky byly postaveny jako součást pozorovacího a

» Zobrazit mapu
Hrázný domek Limesturm, krajinářský park Desava-Wörlitz
Foto: F. Torger

Hrázný domek v Mittelhölzeru, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.822702, E 12.405404

Hrázné domky byly postaveny jako součást pozorovacího a varovného systému na hrázích podél Labe. V případě povodně je odsud dobrý přehled o situaci. Hrázný domek v Mittelhölzeru,

» Zobrazit mapu

Hrázný domek v Rehsenu, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.822702, E 12.490339

Hrázný domek v Rehsenu je hrázděná stavba, která byla vztyčena na podsklepení z lomového kamene. Hrázné domky sloužily za povodní jako ubytovna pro záchranáře a jako sklad

» Zobrazit mapu
Památník Proteusstein, krajinářský park Desava-Wörlitz
Foto: LHW

„Spící hráze“, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.817074, E 12.489784

„Spící hráze“ jsou staré hráze, které chránily bývalé knížectví Anhaltsko-Desava před povodněmi z Kursaska, resp. Pruska. Při stavbě nových hrází zůstaly tyto ve vnitrozemí

» Zobrazit mapu

Nouzová povodňová hráz z roku 2002, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.817421, E 12.477693

U silnice z Gohrau do Rehsenu můžete spatřit zbytky nouzové hráze, která byla postavena během povodně v roce 2002.

» Zobrazit mapu
Hrázný domek v Mittelhölzeru, krajinářský park Desava-Wörlitz
Foto: Landesbetrieb Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Stavidlo hráze v Schönitz, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.840968, E 12.461511

Stavidlo hráze v Schönitz je součástí odvodnění vnitrozemí a bylo rekonstruováno po povodni v roce 2002. Na schodech hráze jsou upevněny značky, které ukazují stav vody v srpnu

» Zobrazit mapu

Povodňové značky na stavidle Schönitz, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.840968, E 12.461511

Povodňové značky z let 1845 a 2002 na stavidle Schönitz byly v roce 2005 renovovány.

» Zobrazit mapu

Hrázný domek Limesturm, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.841106, E 12.456876

Hrázné domky vznikly v rámci zakládání krajinářského parku Desava-Wörlitz knížetem Leopoldem III., Friedrichem Franzem von Anhalt-Dessau (1740 – 1817) a pod vedením Friedricha

» Zobrazit mapu
Stavidlo hráze v Schönitz, krajinářský park Desava-Wörlitz
Foto: F. Torger

Památník Proteusstein, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.846171, E 12.454698

Památník Proteusstein upomíná na povodeň roku 1771. Kámen ve tvaru oltáře se nalézá na jednom z devíti pahorků, které byly založeny okolo roku 1795 na ochranu před plovoucím ledem.

» Zobrazit mapu

Hrázný domek Rotes Wallwachhaus, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.846002, E 12.438396

Hrázný domek Rotes Wallwachhaus byl postaven v roce 1772 v klasicistickém stylu podle návrhu architekta Friedricha Wilhelma von Erdmannsdorff. Je součástí pozorovacího a varovného

» Zobrazit mapu
Ústí Černého Halštrova
Foto: L. Grafe

Hrázný domek „U koně”, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.848418, E 12.427146

Hrázný domek „U koně“ byl navržen architektem Friedrichem Wilhelmem von Erdmannsdorff a postaven v roce 1769. Nad vchodem je do zdi vytesán jezdecký obraz. Hrázné domky byly

» Zobrazit mapu

Hrázný domek „U Bertingu“, krajinářský park Desava-Wörlitz

N 51.840189, E 12.389815

Hrázné domky byly postaveny jako součást pozorovacího a varovného systému na hrázích podél Labe. V případě povodně je odtud dobrý přehled o situaci. Hrázný domek „U Bertingu“ v

» Zobrazit mapu