tl_files/startseite/karten/1.png tl_files/startseite/karten/2.png tl_files/startseite/karten/3.png tl_files/startseite/karten/4.png tl_files/startseite/karten/5.png tl_files/startseite/karten/6.png tl_files/startseite/karten/7.png

Řeka-Lidé-Krajina Labe

Labe (německy Elbe) pramení v Krkonoších a po 1094 km ústí do Severního moře u Cuxhavenu. Patří k nejdelším řekám v Evropě. 433 km dlouhá Vltava se u Mělníka vlévá do mnohem kratšího Labe (259 km).

Jméno Labe pochází z indogermánského slova „albhos“, což znamená „bílý“. Odkazuje na typické nánosy písku na jeho středním a spodním toku.

Charakter Labe ovlivnily nejen povodně a další přírodní jevy, ale také různá lidská činnost. Tento turistický průvodce mapuje stopy a svědectví, které zanechala voda v přírodě, kultuře a hospodaření v labské krajině. Významnou technickou památkou pozdního středověku je například 30,83 km dlouhý Opatovický kanál, který byl v letech 1498 až 1521 postaven jako vodní přivaděč pro 32 mlýnů. Nebo se podívejte na Drážďany-Niederwarthu, přečerpávací elektrárnu z roku 1930, jednu z celosvětově prvních elektráren tohoto typu. Zvláštním zážitkem pro všechny milovníky přírody je naopak návštěva Auenhausu, návštěvnického centra uprostřed biosférické rezervace říční krajiny UNESCO u Desavy. Na následujících stránkách naleznete mnoho zajímavostí, které stojí za výlet.


Objevte pestrou krajinu vody a kultury spojené s Labem!

Labe v Evropě

Povodí Labe má plochu 148268 km², z toho se 65,5% nachází v Německu, 33,7% v Česku, 0,6% v Rakousku a 0,2% v Polsku. Jedná se o čtvrté největší povodí ve střední Evropě. V tomto regionu žije přibližně 25 miliónů obyvatel, kteří utvářejí tuto jedinečnou kulturní krajinu.

Znáte na Labi další místa, kam stojí za to se podívat?
Dejte nám o nich vědět!

Publikace “Řeka-Lidé-Krajina Labe”
Publikace v českém a německém jazyce obsahující výběr zajímavostí, které mají upozornit na tuto internetovou stránku a zprostředkovat představu o rozmanitých vodohospodářsky zajímavých místech. Chcete-li zjistit, zda je publikace dostupná, použijte prosím  kontaktní formulář.
Kromě toho si zde můžete stáhnout jednotlivé kapitoly v obou jazycích.